team


Yvonne Rock

Yvonne Rock har startat och byggt upp ett antal teatrar och kulturverksamheter i Sverige, däribland Västanå teater och Judiska Teatern. Yvonne har haft en mängd förtroendeuppdrag inom det kulturpolitiska området både nationellt och regionalt t.ex. som samordnare för Mångkulturåret. Även styrelseuppdrag för bl a Framtidens kultur och Tempo dokumentärfestival.
Dessutom ledande befattningar i verksamheter vilket skapat breda nätverk bland konstnärer, producenter, institutioner, politik både i Sverige och resten av världen.
    Yvonne är medgrundare till TYP Kuturkapital.

Pratik Vithlani

Pratik Vithlani har arbetat både med riskkapital och management konsulting inom näringslivet och mot kultursektorn, och därutöver engagerats i biståndsrelaterade projekt.
    Genom åren har Pratik arbetat med två olika riskkapitalbolag där han varit analytiker och investment manager.
    Som konsult och affärsutvecklare har Pratik erfarenhet från Exportrådet i USA samt olika konstellationer i Sverige.
    Pratik är medgrundare till TYP Kulturkapital.

Lena Uhlander

Lena Uhlander är producent och kommunikatör med lång erfarenhet från scenkonstområdet. Lena har arbetat med både teater, samtida dans och opera. Fokus har legat på den samtida dansen bl.a. på Moderna Dansteatern och som producent för flera svenska koreografer som Dorte Olesen, Björn Elisson och Helena Franzén.
    Lena har de senaste fem åren drivit produktionsbolaget Scenit Produktion med uppdrag för bl.a institutioner, det fria kulturlivet och ett stort antal konstnärer.
Lena är medarbetare på TYP Kulturkapital sedan våren 2016.

Tomas Bokstad

Tomas Bokstad har som producent arbetat med storskaliga nationella och internationella projekt inom de flesta konstformer. Tomas har ofta utgått från konstnärlig idé och därefter metodiskt möjliggjort projekt som har inbegripit konstnärer, institutioner, myndigheter, akademi och publik bl.a. på Intercult.
    Dessa erfarenheter ledde till att Tomas arbetat på Regeringskansliet både på Kulturdepartementet och Statsrådsberedningen med fokus på EU, mångfald och internationalisering.
    Tomas är medgrundare till TYP Kulturkapital.

FOTO: Håkan Jelk


Ann Larsson

Ann Larsson har lång erfarenhet från offentlig förvaltning och genomförande av kulturpolitik både på nationell, nordisk och EU nivå. Ann var tidigare direktör för Konstnärsnämnden och har idag styrelseuppdrag hos bl.a. Stiftelsen Folkoperan och Bildmuseet i Umeå.  Ann har lång bakgrund och djupt intresse för konst och har bl.a. arbetat som chef för Moderna Dansteatern i Stockholm.

Leif Magnusson

Leif Magnusson har lång erfarenhet av migrationsfrågor och hur de kopplas till kulturarv, segregation och integrationsfältet på olika samhällsnivåer. Leif är chef för Mångkulturellt centrum i Botkyrka och verksamhetsledare för Unesco LUCS. Han är intresserad av fotboll och är ordförande i Xetmuseet i Tumba.

Martin Sundin

Martin Sundin är idag generaldirektör för myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Han har mångårig erfarenhet av kulturpolitik och offentlig förvaltning som enhetschef på Kulturdepartementet, rådgivare för konstområdet på Nordiska ministerrådet, kansliråd på UD m.m. Martin sitter i styrelserna för Stiftelsen Thielska Galleriet, Grafikens Hus och är ledamot i sakkunnigdelegationen för Kulturfonden Sverige Finland. Martin är utbildad Internationell ekonom.

FOTO: Patrik Gunnar Helin (Ann Larsson), Anders Lundin (Leif Magnusson)


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!