Så jobbar vi


Så börjar ett samarbete

Vi som arbetar på TYP Kulturkapital har olika bakgrund och specialområden. När ett samarbete har kommit igång arbetar vi inte alla fyra aktivt med alla projekt. Men startfasen inkluderar alltid hela gruppen.

Ett samarbete med oss inleds i regel med ett förutsättningslöst möte där vi tar del av idéer, frågeställningar, behov och eventuella problem. Vi tar med oss förutsättningarna tillbaka och arbetar igenom informationen. Därefter kommer vi tillbaka till dig som uppdragsgivare med ett förslag på en lösning. En bra grund för dig för att bedöma hur du vill gå vidare.

Analys, idé, strategi och rådgivning

I våra uppdrag möter vi utmaningar som ofta bottnar i förändringar i omvärlden eller ändrade förväntningar från publik, konstnärer, ägare och finansiärer. Strategi och omvärldsanalys är två av våra främsta fokusområden och vi lägger stor vikt vid att hitta synergier mellan kunskap, kompetens, nätverk och idéer för att förändra, påverka och utveckla.

Vi kan bidra med att se möjligheter, helheter och introducera nya tankebanor. Vi kan driva idéarbetet men vi kan också fungera som bollplank och rådgivare.

Nätverksbyggande och finansiering

Många gånger finns det en stor potential i nyttan som andra aktörer kan ha av en verksamhet. Att se synergier och skapa nya och ibland oväntade samarbeten även utanför kulturområdet kan ge uppdraget nya dimensioner och bärkraft. Du kan se vårt stora kontaktnät som en resurs. Vi har ingångar som gör det möjligt att skapa nya samarbeten.

Nätverk och finansiering hänger ihop. Ofta finns möjlighet att finna finansiering utanför de upptrampade stigarna. Här går det strategiska arbetet med en verksamhet hand i hand med finansieringen. Det gäller också att se möjligheterna i att få helt andra aktörer att intressera sig för en kulturverksamhet, det kan leda till nya samarbeten och därmed helt nya och ibland oväntade möjligheter till finansiering.

Genomförande och utveckling

Ofta är det våra uppdragsgivare som genomför de projekt vi arbetar med. I andra fall fortsätter vi arbeta som rådgivare. Och i vissa fall fungerar vi som projektledare och planerar, genomför och lanserar den verksamhet vi arbetar med.

Ibland leder ett samarbete till att man tillsammans ser möjligheter till ytterligare aktiviteter. Bland våra medarbetare finns erfarenhet av att driva kulturverksamheter på styrelsenivå. Men även praktisk erfarenhet av att bygga upp och driva verksamheter och projekt.

Kommunikationsstrategi

Vi har också kompetens inom rekrytering, strategisk kommunikation och praktiskt marknadsföringsarbete. Och vi har ett väl inarbetat kontaktnät när det gäller produktion av information och marknadsföring.

FOTO: Håkan Jelk

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!