Om oss


Om TYP Kulturkapital

TYP har lång erfarenhet av att skapa förutsättningar för finansiering och att utveckla projekt och verksamheter både i Sverige och utomlands. TYP erbjuder en unik kompetens inom strategisk analys, rådgivning, nätverksbyggande och kultur- och affärsutveckling.

I våra uppdrag möter vi utmaningar som ofta bottnar i förändringar i omvärlden eller ändrade förväntningar från publik, konstnärer, ägare och finansiärer. TYP kan vara ett stöd för kulturverksamheter, en strategisk resurs för att stärka verksamhetens position i sektorn.

TYP fokuserar på strategi, verksamhetsutveckling och omvärldsanalys och söker synergier mellan kunskap, kompetens, nätverk och idéer för att förändra, påverka och utveckla.

TYP Kulturkapital navigerar i det kulturpolitiska landskapet genom att se möjligheterna, förstå helheten, introducera nya tankebanor, skapa nya samarbeten.

Genom sin samlade kompetens och erfarenhet har TYP byggt upp ett unikt nätverk och en modell där vi skräddarsyr metod och arbetssätt för varje enskilt uppdrag

TYP startade 2010 och är organiserat som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning reglerat så att de kulturella och samhällsnyttiga värdena står över vinständamålet.

FOTO: Håkan Jelk

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!