TYP är ett konsultbolag som verkar inom kulturområdet. TYP erbjuder en unik kompetens inom strategisk analys, rådgivning, nätverksbyggande och kultur- och affärsutveckling.TYP is a consulting agency operating in the cultural sphere. TYP offers a unique expertise in strategic analysis, advice, networking and cultural and business development.