Hemsidan är under uppbyggnad.

TYP:s kompetens sträcker sig från affärs- och näringslivsutveckling till politisk och konstnärlig strategi.
Det finns en oförlöst potential i kulturens förhållande till samhället som vi vill frigöra. Men för att kulturen ska kunna
spela en viktigare roll krävs det också att vi odlar konsten. Kulturen är en förutsättning för tillväxt
och utveckling – vi ser helt enkelt kultur som en central del av samhällets utveckling.